von Natz Thier
(Melodie: Ich schieß den Hirsch)

Up Schützenfest sit aoller Tid,
all Volk ist up de Been.
De Lü, de laupt von wit un sit,
no't Telt dann all bineen.
Up usse Fest, dao sin wi staolt,
dao giwwt nich Strit un Naut.
Un üöwerall bi jung und aolt,
dao is de Freide graut.

De Schützenzug, wat is't en Staot!
Sowat dat giwwt nich mähr,
treckt he net Musik dör de Straot.
Wat is dat för'n Plaseer!
De Schützen smit't sik in de Buost,
se häwwt en stäödig Kleed,
'ne drüge Kiähl un wahnen Duost.
Se kumpt so licht in Sweet.

De Musik spiält, de Trummel raost,
de Zug, de treckt vörbi.
Un di klabastert in de Buost
dat Hiärt so froh, so fri.
Du hörst noch lang de Trummel sloahn,
is se auk noch so wit,
un freist di, dat noch nich vergoahn
die gutte, aolle Tid.